Általános szerződési feltételek

1: Webáruház, szerződő felek

1.1         Az Inno Shape Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6725 Szeged, Gőz u. 3. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 06-09-014768; adószám: 14999604206) a https://www.seyo.hu/ címen elérhető honlapján („Honlap”) üzemelteti az Inno Shape Kft. által forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében.

1.2         A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az Inno Shape Kft. és a Vásárlók jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

1.3         A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

2: Regisztráció

2.1          A Webáruházból csak regisztrált vásárlók („Vásárlók”) rendelhetnek meg termékeket. A regisztráció előfeltétele, hogy a Vásárló egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezélésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

2.2         A Webáruházba a Honlapon lehet regisztrálni, ehhez a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét. A regisztráció során megadott lakcímet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, melyet a Vásárló utóbb módosíthat. A Vásárló megadhat önkéntesen kiegészítő jelleggel faxszámot is. Vállalkozás részére történő vásárlás esetében a cégnevet is fel kell tüntetni a regisztrációs adatoknál. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

2.3         A Vásárló a regisztráció során dönthet arról is, hogy fel kíván-e iratkozni az Inno Shape Kft. elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi az Inno Shape Kft. személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Amennyiben a Vásárló megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, a feliratkozás megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

2.4         A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve bővítheti.

2.5         A Vásárló a Webáruházzal kapcsolatos kérdéseivel, valamint személyes adatainak a Webáruházzal kapcsolatban történő kezelésével, így különösen személyes fiókjának törlésével kapcsolatban az info@innoshape.hu címre küldött elektronikus levélben, illetve a +36 70 / 604 1601 ügyfélszolgálati telefonon fordulhat az Inno Shape Kft.-hez.

2.6          Az Inno Shape Kft. két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

3: A webáruházban feltüntetett termékek és árak

3.1         A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg az Inno Shape Kft.-től.

3.2         A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

3.3         A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó ár + Áfa összeg is feltüntetésre kerül.

3.4         Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

3.5         A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot az Inno Shape Kft. fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

3.6         Amennyiben az Inno Shape Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor az Inno Shape Kft. nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, illetve a 4.10 b pont szerinti Online Bankkártyás Fizetés esetén a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

3.7         Az Inno Shape Kft. rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért az Inno Shape Kft. nem vállal felelősséget.

4: A megrendelés

4.1         A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termékek”). Megrendelések leadására minden nap 0-24 között lehetőség van.

4.2         A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

4.3         A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház pénztár funkciója révén kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

4.4          A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára.

4.5          A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.

4.6          A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat.

4.7          Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható

 1. a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”); valamint
 2. a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”; Posta és PostaPont együtt: „Átvételi Pont”) is.

4.8         A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket az Inno Shape Kft. továbbítja a Magyar Posta Zrt. felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

4.9     A Vásárló kiválasztja a fizetési módot, az alábbi két lehetőség közül.

 1. Postai Utánvétel Során Történő Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése, a Magyar Posta vagy a Posta Pont szolgáltatásban részt vevő partnerei által történő 7.2 pont szerinti beszedés során, a Megrendelt Termékek Magyar Posta általi kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget az Inno Shape Kft. részére a Magyar Posta juttatja el.
 2. Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Bank online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán („Internetes Fizetőfelület”) keresztül.
 3. PayPal Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése a PayPal oldalára történő átirányítással történik.

4.11      A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében az Inno Shape Kft. továbbítsa a Magyar Posta felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a Megrendelés azonosítóját és összegét, a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.

4.12     A Megrendelés véglegesítéséről az Inno Shape Kft. visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail a Webáruház működéséről szóló tájékoztató elérhetőségét is tartalmazza.

4.13     Az Inno Shape Kft. tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon elérhetőséget, amelyen a Vásárló a nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.

4.14     A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló személyes fiókjába történő belépéssel.

5: A szerződés létrejötte, jellemzői

5.1          Az Inno Shape Kft. visszaigazoló e-mailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és az Inno Shape Kft. között. A Szerződés alapján az Inno Shape Kft. eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

5.2         A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

5.3         A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles a 7. pontban foglaltaknak megfelelően.

5.4         A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

5.5         A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

6: A megrendelt termékek szállítása és átvétele

6.1         Az Inno Shape Kft. a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. Az Inno Shape Kft. a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a Magyar Posta rendelkezésére bocsátja.

6.2          A Magyar Posta által végzett kiszállítási lehetőségek az alábbiak:

6.3         Minden munkanapon 12:00 óráig kerülnek összesítésre az előző munkanapon beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó Csomag(ok) („Csomag”).

6.4          A Magyar Posta az elkészített Csomagot 16:00 és 19:00 óra között veszi át az Inno Shape Kft.-től és az átvétel napját követő munkanapon kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által megadott szállítási címre („Házhozszállítás”) vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Postára („Postára Szállítás”), PostaPontra („PostaPontra Szállítás”, Postára Szállítás és PostaPontra Szállítás a továbbiakban együtt: „Átvételi Pontra Szállítás”). Ha a Vásárló a Postára Szállítást választotta, úgy a megjelölt Postán 12:00 órától, PostaPontra Szállítás esetében pedig a PostaPonton 14:00 órától vehető át a Csomag.

6.5          Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét az Inno Shape Kft. továbbítja a Magyar Posta felé, de az Inno Shape Kft. az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

6.6          Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

6.7          Átvételi Pontra Szállítás esetén, a Magyar Posta a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. Ezen határidő lejárta előtt a Magyar Posta figyelmeztetést küld a Vásárlónak arról, hogy már csak 2 (két) munkanapja van a Csomag átvételére. A jelen pont szerinti szöveges értesítést és figyelmeztetést a Magyar Posta a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzentek a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére érkeznek meg.

6.8          Ha a Vásárló elmulasztja a 6.5 és a 6.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy az Inno Shape Kft. jogosult elállni a Szerződéstől. Az Inno Shape Kft. a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

6.9         A szállítással, a Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a 06-40-464-646 telefonszámon.

7: A Megrendelt termékek kifizetése

7.1         A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a 7.4 pont szerinti szállítási költséget Postai Utánvétel Során Történő Fizetéssel vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlíti ki, a 7.2 és a 7.3. pontban foglaltak szerint.

7.2          Postai Utánvétel Során Történő Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás során a Vásárló készpénzben tudja megfizetni a vételárat és a szállítási költséget, azonban ha a 6.5 pont szerint, a postai értesítésben megjelölt postán veszi át a Csomagot, úgy az átvételkor a postán elhelyezett elektronikus kártyaelfogadó terminálon bankkártyával (POS terminálon) keresztül is fizethet. Átvételi Pontra Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminál keresztül bankkártyával. Posták esetében a bankkártyával történő fizetés készpénzfelvételnek minősül, amelyet a Vásárló számlavezető bankjától is függően, eltérő mértékű tranzakciós díjak terhelhetnek.

7.3         Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet az OTP Bank által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg az Inno Shape Kft. a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Bank felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli.

Az Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében az Inno Shape Kft. továbbítsa az OTP Bank felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése figyelemmel kísérése és a kártyavisszaélések számának csökkentése érdekében, az OTP Bank kérésére, az Inno Shape Kft. továbbítsa az OTP Bank részére a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

Az Inno Shape Kft., az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

7.4         PayPal Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló PayPal oldalára történő átirányítással, az Inno Shape Kft.-től teljesen független platformon jelentkezhet be PayPal számlájára vagy akár új PayPal számlát is létrehozhat.

Az Inno Shape Kft., az PayPal Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

8: A vásárló elállása

8.1         A Vásárlónak jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

8.2         Amennyiben a Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni a 6725 Szeged, Gőz u 3. fszt. 2 címre.

8.4          A Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Ezért a Megrendelt Termék 8.2 pontnak megfelelő visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a az Inno Shape Kft.-nek az info@innoshape.hu e-mail címre, amely esetben nem szükséges mellékelni a Megrendelt Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerintinyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

8.5         A Vásárló elállása esetén a Megrendelt Termékek az Inno Shape Kft.-hez történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Vásárlót terheli. Az Inno Shape Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül postai kifizetési utalvány útján téríti vissza a Vásárlónak a kifizetett vételárat és a szállítási költséget. Az Inno Shape Kft. a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; az Inno Shape Kft. a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.6         Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy az Inno Shape Kft. a kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza. Online Bankkártyás Fizetés esetén a készpénz átvételét írásbeli, aláírt nyilatkozattal köteles igazolni a kártyabirtokos Vásárló.

9: Kellékszavatosság, termékszavatosság

9.1         A Vásárló az Inno Shape Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2         Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

9.3         Az Inno Shape Kft. a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2.  a Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,
 3. a Szerződés Inno Shape Kft. általi teljesítésének időpontját,
 4. a hiba bejelentésének időpontját,
 5. a hiba leírását,
 6. szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. a 9.8 pont szerinti eset kivételével a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

9.4          Ha az Inno Shape Kft. szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg.

9.5          Az Inno Shape Kft. a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

9.6          Ha az Inno Shape Kft. a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

9.7          Az Inno Shape Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

9.8          Az Inno Shape Kft. a kijavításra vagy a 9.6 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

 1. a Vásárló nevét és címét,
 2. a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,
 3. a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá
 4. azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

A 9.8 pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti az Inno Shape Kft.

9.9          A Vásárló – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Inno Shape Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a Megrendelt Termék hibáját az Inno Shape Kft. költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra az Inno Shape KFt. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

9.10      A Vásárló köteles a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.11      A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Inno Shape Kft.-től vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.12      Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti az Inno Shape Kft.-től vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Vásárlót terheli.

9.13       A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Inno Shape Kft.-vel vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

9.14      Mentesül az Inno Shape Kft. (gyártó) a termékszavatossági igénye alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

 1. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 3. a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.15      Az Inno Shape Kft.-nek (gyártónak) a mentesüléshez elegendő a 9.14 pontban foglaltak közül egy okot bizonyítania.

9.16      A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

10: Jótállás

10.1      A Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében az Inno Shape Kft. hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Teremék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

10.2      A Vásárló jótállásból eredő jogai a Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával –  érvényesítheti.

10.3      A Vásárló a következő jótállási igényekkel élhet. Kérheti a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Vásárló a Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig az Inno Shape Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.4      A Vásárló kijavítási igénye esetén az Inno Shape Kft. a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

 1. kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,
 2. a hiba okát és a kijavítás módját,
 3. a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

10.5      Mentesül az Inno Shape Kft. a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6      Az Inno Shape Kft. által biztosított jótállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai irányadóak.

11: Információ, reklamáció, panaszkezelés

11.1      A Vásárló a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg az Inno Shape Kft.-t:

 1. levelezési cím: 6725 Szeged, Gőz u. 3. fszt. 2.
 2. elektronikus levelezési cím: info@innoshape.hu
 3. telefonszám: +36 70 / 604 1601

11.2     A telefonon tett panaszokat az Inno Shape Kft. azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Online Bankkártyás Fizetés esetén, a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Bank hatáskörébe tartoznak. Az Inno Shape Kft.-hez beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat az Inno Shape Kft. haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

11.4     Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy az Inno Shape Kft. részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Inno Shape Kft. haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát az Inno Shape Kft. legkésőbb a 10.6 pont szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vásárló részére.

11.5     Az Inno Shape Kft. egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

11.6     Az Inno Shape Kft. a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint az Inno Shape Kft. által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

11.7     Amennyiben a Vásárló panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

 1. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 1. Pest Megyei Békéltető Testület
 • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefon: 06 1 2690 703
 • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/
 1. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
 • Cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
 • Telefon: 06-1/329-7017

12: Vegyes rendelkezések

12.1     A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

12.2     Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Inno Shape Kft. Webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Inno Shape Kft. a regisztrációval, a Megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.